KHÓA ĐÀO TẠO ONLINE – SUPERBRAIN VIỆT NAM

Khóa đào tạo online cho các giáo viên, nhằm thông tin kịp thời và hỗ trợ giáo viên Cơ sở trên toàn Hệ thống về các khóa học, chương trình; được Bộ phận Đào tạo Superbrain Việt Nam tổ chức 

KHÓA ĐÀO TẠO ONLINE - SUPERBRAIN VIỆT NAM 1Giáo viên Superbrain cơ sở được đào tạo từ xa

KHÓA ĐÀO TẠO ONLINE - SUPERBRAIN VIỆT NAM 2Giáo viên Superbrain học tập mọi lúc mọi nơi

Superbrain hiểu rằng kiến thức là vô hạn. Để tiếp tục sứ mệnh khơi dậy tiềm năng cho trẻ, giáo viên Superbrain phải không ngừng học học và cập nhật kiến thức mới mỗi ngày.

KHÓA ĐÀO TẠO ONLINE - SUPERBRAIN VIỆT NAM 3Thầy cô Superbrain tràn đầy năng lượng

Superbrain tin rằng mỗi trẻ đều có tiềm năng riêng, và chúng tôi cũng tin rằng mỗi giáo viên có tiềm năng riêng. Chỉ cần khát khao cống hiến và biết được giá trị công việc của mình ý nghĩa như thế nào đối với xã hội, các thầy cô không bao giờ dừng lại.

KHÓA ĐÀO TẠO ONLINE - SUPERBRAIN VIỆT NAM 4Các Cơ sở Superbrain tham Khóa đào tạo online đông đủ

Môi trường Superbrain không chỉ khơi dậy tiềm năng cho các trẻ, mà còn là môi trường lý tưởng khơi dậy tiềm năng cho các giáo viên.

Superbrain Việt Nam

Xem thêm:TOÁN TRÍ TUỆ SUPERBRAIN – KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN K138