GIÁ TRỊ TRÍ TUỆ

Toán trí tuệ Superbrain là chương trình khơi dậy tiềm năng, phát triển trí tuệ cho trẻ tốt nhất hiện nay. Toán trí tuệ Superbrain kết hợp giữa phương pháp ngón tay FingerMath của Hàn Quốc và bàn tính Soroban của Nhật Bản để kích thích hai bán cầu não cùng hoạt động. Đây là nền tảng để giúp trẻ tập trung, tự tin, ghi nhớ tốt, phản xạ nhanh…

GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC

Superbrain mong muốn tạo ra một thế hệ trẻ nhanh nhạy với các kỹ năng nền tảng của cuộc sống, đồng thời được trau dồi các giá trị đạo đức tốt đẹp làm hành trang để trẻ tự tin hiện thực hóa tiềm năng của chính mình.

Chúng tôi tin: Phát huy tối đa về trí tuệ phải luôn song hành với giá trị đạo đức để tạo ra một đứa trẻ phát triển toàn diện.