I. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Superbrain thu thập thông tin cá nhân khi cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

– Đơn hàng: để xử lý liên quan đến các vấn đề đặt hàng.

– Duy trì tài khoản: để tạo và duy trì tài khoản học của trẻ

– Quản lý việc Quý Anh/chị sử dụng dịch vụ của Superbrain

– Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch

– Nhận dạng hoặc xác minh.

2. Phạm vi thu thập:

Superbrain thu thập thông tin chỉ khi:

– Anh/chị trực tiếp cung cấp: Họ tên, email, số điện thoại

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin cá nhân của Anh/chị sẽ được lưu trữ cho đến khi Anh/chị có yêu cầu hủy bỏ hoặc Anh/chị tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Anh/chị sẽ được bảo mật trên máy chủ của Superbrain.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó:

Superbrain sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Quý Anh/chị hay của học viên cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

– Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

– Superbrain có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến việc thanh toán và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Superbrain yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

– Yêu cầu pháp lý: Superbrain có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

– Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được Superbrain lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

– Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết khi có xảy ra các sự cố xảy ra với tài khoản.

– Việc bảo mật thông tin: Quý Anh/chị có trách nhiệm tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Superbrain sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

5. An toàn dữ liệu:

Superbrain luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của Quý Anh/chị, bằng nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

– Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: Superbrain lưu trữ không tin cá nhân Quý Anh/chị trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Superbrain tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân Quý Anh/chị

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Quý Anh/chị, Superbrain sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Anh/chị được biết.

– Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

6. Quyền của Quý Anh/chị đối với thông tin cá nhân:

– Có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

– Có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Superbrain thực hiện việc này.

7. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Tên công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERBRAIN GROUP

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký số 0315015641 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 03/05/2018

Trụ sở chính: số 37 đường 19, P.An Khánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Nếu Quý Anh/chị có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

– Hotline: 090 1800 678

– Email: cskh@superbrain.edu.vn

II. Chính sách bảo mật thanh toán

1. Thông tin Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2. Quy định bảo mật:

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

– Thông tin tài chính của Anh/chị sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

– Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

–  Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

– Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

– Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

3. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Superbrain áp dụng với Khách hàng:

– Cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên Superbrain.edu.vn với nguyên tắc chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Superbrain, vì vậy Quý Anh/chị lựa chọn sử dụng tiện ích lưu giữ thông tin thẻ thì việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

– Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của superbrain.edu.vn. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

– Đối với thẻ nội địa (internet banking), Superbrain chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch.

– Superbrain cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Superbrain.edu.vn.