Những con số ấn tượng

Hơn 13 năm nỗ lực vun đắp, Superbrain đã ghi dấu ấn bằng những con số ấn tượng. Đó là tiền đề tạo nên một Gia đình Superbrain tràn đầy tình yêu thương và khơi dậy tiềm năng con trẻ.
0
Năm hình thành và phát triển
0
Cơ sở trên Toàn quốc
0
Giáo viên và
Người hướng dẫn
0
Học viên trong và ngoài nước
0
Trẻ em đã tiếp cận phương pháp