CUỘC THI GIÁO VIÊN XUẤT SẮC SUPERBRAIN 2018

Mỗi năm một lần, Cuộc Thi Giáo viên Xuất Sắc Superbrain 2018 được tổ chức nhằm kiểm tra, củng cố kiến thức và nâng cao chất lượng giảng dạy trên toàn hệ thống! Với tinh thần “KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC- KHÔNG NGỪNG YÊU THƯƠNG” cuộc thi giáo viên xuất sắc Superbrain 2018 đã trở lại với phong cách mới và nhiều điều thú vị!

CUỘC THI GIÁO VIÊN XUẤT SẮC SUPERBRAIN 2018Cuộc thi giáo viên xuất sắc 2018

Đây là cơ hội dành cho tất cả thành viên (giáo viên/ nhân viên) không kể đã “lâu năm” hay vừa mới gia nhập Superbrain được kết nối với nhau ở sân chơi trên toàn quốc – chắc chắn những nội dung trong cuộc thi năm nay sẽ giúp làm nặng thêm hành trang của Người hướng dẫn Superbrain có TÂM và có TÀI!

Superbrain Việt Nam