CUỘC THI GIÁO VIÊN SUPERBRAIN XUẤT SẮC NĂM 2015

CUỘC THI GIÁO VIÊN SUPERBRAIN XUẤT SẮC NĂM 2015

Cuộc thi “GIÁO VIÊN SUPERBRAIN XUẤT SẮC NĂM 2015” dành cho giáo viên Superbrain trong toàn hệ thống ngay sau thành công của “Cuộc thi Toán trí tuệ Superbrain toàn quốc lần 4” dành cho học viên.

Cuộc thi “GIÁO VIÊN SUPERBRAIN XUẤT SẮC NĂM 2015” thể hiện được những hiểu biết về chương trình cũng như sự luyện tập và cố gắng của các thầy cô sau một thời gian dài trải nghiệm phương pháp Toán trí tuệ Superbrain. Ngoài ra Cuộc thi cũng tìm ra giáo viên đại diện đưa các học viên dành kết quả xuất sắc trong “Cuộc thi Toán trí tuệ Superbrain toàn quốc lần 4” tham gia Cuộc thi quốc tế tại Thái Lan.

CẢM NHẬN CỦA GIÁO VIÊN XUẤT SẮC SUPERBRAIN VIỆT NAM NĂM 2015Xin chúc mừng cô Nguyễn Thị Thu Yên

Chúc mừng cô Nguyễn Thị Thu Uyên đã đạt Danh hiệu Giáo viên Superbrain xuất sắc năm 2015 và nhận danh dự cùng đoàn Superbrain Việt Nam đưa các học viên đi thi tại Thái Lan!

Chúc đoàn Superbrain Việt Nam đạt được kết quả thật tốt tại cuộc thi quốc tế!

Superbrain Việt Nam