|

BÀI TEST TRÍ THÔNG MINH CHO TRẺ SƠ SINH

Bài test trí thông minh cho trẻ sơ sinh dành cho phụ huynh muốn tìm hiểu trẻ sơ sinh thông minh như thế nào. Dưới đây là bài test để chị em nhận biết trẻ sơ sinh thông minh.

Mẹ hãy tích vào câu trả lời a, b hoặc c phù hợp nhất với con mình trong các câu hỏi dưới đây sao cho phù hợp nhất với khả năng và hành vi của trẻ. Không chọn bất cứ đáp án nào nếu bé không thực sự làm được.

A = 1 điểm

B = 2 điểm

C = 3 điểm

Với bài test bao gồm những câu hỏi như trên, ba mẹ hãy thử xem con mình có thông minh không nhé!

(Theo Khám phá)

(Superbrain Việt Nam sưu tầm)