SUPERBRAIN CÀ MAU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO GIẢNG DẠY - CHƯƠNG TRÌNH IT-TODAY
|

SUPERBRAIN CÀ MAU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO GIẢNG DẠY – CHƯƠNG TRÌNH IT-TODAY

Superbrain Cà Mau là Cơ sở đào tạo thuộc Hệ thống đào tạo Superbrain Việt Nam. Nhằm nâng cao chất lượng Superbrain Cà Mau ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và quản lý, cũng như các hoạt động vui chơi của học viên.

Đối với phụ huynh thân thiết của Superbrain Cà Mau đều biết rằng Superbrain xây dựng chương trình luyện tập online cho học viên, để học viên có thể luyện tập thường xuyên mỗi ngày, để phụ huynh có thể đồng hành cùng con mỗi ngày. Ngoài ra, việc Superbrain Cà Mau ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và quản lý cũng giúp cho hoạt động chăm sóc phụ huynh và các bé được nhanh và thuận tiện hơn.

Superbrain Cà Mau ứng dụng vào quản lý và giảng dạy

Nguồn:  ctvcamau.vn

Superbrain Việt Nam