SUPERBRAIN VIỆT NAM THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05 NĂM 2020

Superbrain Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh, Đối tác và các em học viên Lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/05 năm 2020 như sau:

Ngày nghỉ: Thứ Năm (30/04/2020) và Thứ Sáu (01/05/2020)
Ngày hoạt động trở lại: Thứ bảy (02/05/2020)
Superbrain Việt Nam Thông Báo Nghỉ Lễ 30/4 Và 1/5 Năm 2020

Chiến thắng ngày 30/04/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc.

Ngày Quốc tế Lao động đã trở thành ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Superbrain Việt Nam

Xem thêm: SUPERBRAIN VIỆT NAM THÔNG BÁO NGHỈ LỄ “GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG” 2020