CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN SUPERBRAIN – “HỘI NGỘ & SẺ CHIA 2020”

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN SUPERBRAIN – “HỘI NGỘ & SẺ CHIA 2020”

Cuộc họp hệ thống Superbrain thường niên với chủ đề HỘI NGỘ & SẺ CHIA 2020 sẽ diễn ra vào 02 ngày 29/02 – 01/03 tại Khu du lịch sinh thái Bửu Long, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để mỗi năm Superbrain đều trở thành nơi lan tỏa giá trị tuyệt vời đến các bạn nhỏ, đến cộng đồng, đến từng thành viên trong đại gia đình, Superbrain đều đặn tổ chức cuộc họp thường niên nhằm cùng nhau tái tạo năng lực lãnh đạo, tiếp thêm năng lượng tích cực và định hướng cho con đường tiếp theo.

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN SUPERBRAIN – “HỘI NGỘ & SẺ CHIA 2020”
Với tâm thế “muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, đây chắc chắn là cơ hội để các cơ sở đào tạo ngày càng gắn kết, cùng nhau hợp tác, tiếp sức cho một giai đoạn mới khi các thiên thần nhỏ của chúng ta quay trở lại trường học.

Đánh dấu chặng đường 10 năm, Superbrain tin rằng sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp cả về trí tuệ lẫn đạo đức hơn nữa trong năm 2020.

Superbrain Việt Nam

Xem thêm: KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH “THỎA SỨC ONLINE – NGẠI GÌ DỊCH CÚM”