Khoá học Finger Online 2 – Phương pháp giúp trẻ Tập trung, Ghi nhớ, Phản xạ, Tự Tin

3.000.000

24 Video bài học & kỹ năng​

Phần mềm luyện tập Online độc quyền

12 buổi buổi học tương tác trực tuyến cùng giáo viên​

500 bài tập rèn luyện​

Báo cáo kết quả mỗi tuần​

Cam kết sự tiến bộ của trẻ​