Khoá học Online

Showing all 4 results

6.000.000

48 Video bài học & kỹ năng​
Phần mềm luyện tập Online độc quyền​
24 buổi học trực tuyến tương tác cùng giáo viên​
1000+ bài tập rèn luyện​
Báo cáo kết quả mỗi tuần​
Cam kết sự tiến bộ của trẻ​
Cơ hội tham dự cuộc thi Toán trí tuệ toàn quốc và quốc tế​
Chuyển đổi sang học trực tiếp trên 120+ cơ sở đào tạo toàn quốc với Voucher 500.000 VNĐ​

3.000.000

24 Video bài học & kỹ năng​
Phần mềm luyện tập Online độc quyền
12 buổi buổi học tương tác trực tuyến cùng giáo viên​
500 bài tập rèn luyện​
Báo cáo kết quả mỗi tuần​
Cam kết sự tiến bộ của trẻ​

3.000.000

24 Video bài học & kỹ năng​
Phần mềm luyện tập Online độc quyền
12 buổi buổi học tương tác trực tuyến cùng giáo viên​
500 bài tập rèn luyện​
Báo cáo kết quả mỗi tuần​
Cam kết sự tiến bộ của trẻ​

300.000

Video bài học sinh động
Phần mềm luyện tập Superbrain online
Lớp học trực tuyến
Kho bài tập luyện tập mỗi ngày
Báo cáo tiến bộ của học viên