Những con số ấn tượng

Hơn 12 năm nỗ lực vun đắp, Superbrain đã ghi dấu ấn bằng những con số ấn tượng. Đó là tiền đề tạo nên một Gia đình Superbrain tràn đầy tình yêu thương và Khơi Dậy Tiềm Năng con trẻ.

12+

Năm hình thành và phát triển

160+

Cơ sở Toàn quốc

1000+

Giáo viên hướng dẫn

10,000+

Học viên trong và ngoài nước

100,000+

Trẻ em được khơi dậy tiềm năng

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!