LEFT - RIGHT BRAIN TEST

1 / 14

Bạn thường ghi nhớ một ca khúc dựa vào...

2 / 14

Hãy nhắm một bên mắt trong vòng 4s

3 / 14

Lúc còn nhỏ bạn thích chơi món đồ chơi nào hơn?

4 / 14

Khi bạn xem một bộ phim thì bạn thường chú ý điều gì?

5 / 14

Bạn thường đi quá sớm hay đi quá trễ đến một cuộc hẹn?

6 / 14

Phòng của bạn thường ...

7 / 14

Bạn thích chuỗi các môn học nào hơn?

8 / 14

Thử tưởng tượng, đứa bạn thân nhờ bạn xem giúp một bài luận văn, bạn sẽ hứng thú HƠN trong việc nào sau đây?

9 / 14

Bạn đọc một cuốn sách hay một bài báo như thế nào?

10 / 14

Hãy đan tay lại với nhau... Bàn tay nào nằm ở trên?

Question Image

11 / 14

Bạn để ý điều gì đầu tiên ở một bài hát mới?

12 / 14

Bạn thích bức tranh nào hơn?

Question Image

13 / 14

Bạn thích đi đến nơi nào hơn? Một hội thảo khoa học hay một cuộc triển lãm nghệ thuật?

14 / 14

Bạn nấu ăn theo kiểu nào?