DISC viết tắt của 4 nhóm tính cách:

Dominance – Influence – Steadiness – Compliance (Sự thống trị, Ảnh hưởng, Kiên định và Tuân thủ)

Bài kiểm tra DISC là một loại trắc nghiệm dùng để đánh giá hành vi cá nhân tập trung vào bốn đặc điểm tính cách nổi bật con người trong một khoảng thời gian nhất định: Sự thống trị (D), Ảnh hưởng (I), Sự kiên định (S), và Sự tuân thủ (C). Lý thuyết này sau đó được phát triển thành một công cụ đánh giá hành vi của nhà tâm lý học Walter Vernon Clarke. Dựa vào các nhóm tính cách này, chúng ta có thể áp dụng trong giao tiếp để biết được tính cách của người đối diện thông qua quan sát hành vi của họ, từ đó tạo được sự hiệu quả trong giao tiếp và khiến cuộc trò chuyện trở nên thoải mái và không quá khó xử.

0%

DISC TEST Vi
Bạn là người thuộc nhóm D

Bạn là người thuộc nhóm I

Bạn là người thuộc nhóm S

Bạn là người thuộc nhóm C

Share your Results: