Phụ huynh Nguyễn Thị Xuân Diệu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Từ khi tham gia lớp học toán trí tuệ Superbrain, tôi thấy con tôi có nhiều thay đổi tích cực: tự tin hơn, tích cực trong việc học tập, nhanh nhẹn trong mọi việc, có tính tự giác cao. Cảm ơn các thầy cô và trung tâm đã sáng lập và rèn luyện cho các con.

Chân thành cảm ơn!

Phụ huynh học viên Superbrain Đức Phổ

Cô Quỳnh

Cô Quỳnh

Cảm nhận của bạn

Các bài viết cùng chuyên mục

Theo dõi Superbrain

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH SUPERBRAIN

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!