Phụ huynh học viên Võ Hoàng Gia Huy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Con mình lúc nhỏ là một bé tự kỷ nhẹ, 4 tuổi bé mới nói được. Vậy nên hành trình tìm được tiếng nói cho con rất gian nan. Tuy nhiên, đến hôm nay con mình được tham gia cuộc thi này là sự thành công rất lớn của ba mẹ.

Phụ huynh học viên Võ Hoàng Gia Huy

Yêu con nhiều lắm, con đã vượt qua chính bản thân con! Cảm ơn Superbrain Việt Nam, Superbrain Quảng Ngãi đã dẫn dắt con! Cảm ơn rất nhiều!

Cô Quỳnh

Cô Quỳnh

Cảm nhận của bạn

Các bài viết cùng chuyên mục

Theo dõi Superbrain

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH SUPERBRAIN

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!