Phụ huynh học viên Phan Đoàn Hùng Dũng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Mình biết đến Superbrain Việt Nam lúc con 7 tuổi nên cảm thấy hơi tiếc cho con, nên các ba mẹ ơi chương trình vô cùng tuyệt vời đối với các con từ 4 đến 12 tuổi, thật sự là một chương trình nền tảng cho cuộc đời của các con, hãy cho con của mình được trải nghiệm trong giai đoạn vàng nhé, chúc Superbrain Việt Nam trường tồn!!!

Học viên Superbrain Online

Cô Quỳnh

Cô Quỳnh

Cảm nhận của bạn

Các bài viết cùng chuyên mục

Theo dõi Superbrain

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH SUPERBRAIN

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!