Phụ huynh học viên Phạm Lê Phương Nhi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Lúc chưa học toán Superbrain thì bé nhà mình nhút nhát, sau khi học mình thấy con mạnh dạn hơn, tập trung học bài nhanh thuộc hơn, làm toán cũng nhanh hơn.

Học viên Superbrain Long Khánh

Cô Quỳnh

Cô Quỳnh

Cảm nhận của bạn

Các bài viết cùng chuyên mục

Theo dõi Superbrain

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH SUPERBRAIN

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!