Phụ huynh học viên Phạm Đình Khánh Bằng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ngày đầu tiên đến lớp, em ấy khóc bám chặt, khóc là nhất định không xuống xe khóc gào thảm thiết, các cô ra dỗ dành đủ thứ mẹ thì đi kiếm cây nhưng em vẫn không chịu xuống xe vào lớp, rồi không hiểu sao cô Thảo ra nói gì em ấy đã chịu xuống, học được 1 hôm đó và rồi tới nay em cứ mong đến ngày đi học toán Superbrain, gia đình cảm nhận được sự tập trung, ghi nhớ và ngày càng tiến bộ hơn, gia đình cảm thấy rất vui vì đã tìm được nơi để em đến học cùng niềm vui.

Học viên Superbrain Định Quán

Cô Quỳnh

Cô Quỳnh

Cảm nhận của bạn

Các bài viết cùng chuyên mục

Theo dõi Superbrain

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH SUPERBRAIN

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!