Phụ huynh học viên Nguyễn Thảo Hiền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Từ khi con bắt đầu học toán Superbrain con tư duy nhanh hơn,về tự lập hơn ,chia sẻ với bố mẹ về mọi chuyện nhiều hơn .Và rất vui vẻ hào hứng khi đến giờ được đi học.

Học viên Superbrain Quảng Ngãi

Cô Quỳnh

Cô Quỳnh

Cảm nhận của bạn

Các bài viết cùng chuyên mục

Theo dõi Superbrain

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH SUPERBRAIN

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!