Phụ huynh học viên Nguyễn Huỳnh Bảo Minh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Phụ huynh học viên Nguyễn Huỳnh Bảo Minh

Trước đây bé nhà mình rất thụ động và tự ti, nhõng nhẽo. Từ khi đi học ở Superbrain bé tự tin và vâng lời các cô. Lúc trước chỉ cần thua bạn là bé khóc, nhưng các cô dạy bé chăm sóc hạt mầm “thắng không kiêu, bại không nản”, bé đã bớt ganh đua và không nản khi không bằng các bạn mà con cố gắng hơn. Cảm ơn Superbrain Việt nam, cảm ơn các cô Superbrain Long Khánh

Cô Quỳnh

Cô Quỳnh

Cảm nhận của bạn

Các bài viết cùng chuyên mục

Theo dõi Superbrain

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH SUPERBRAIN

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!