Phụ huynh học viên Nguyễn Đình Hải An

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Phụ huynh học viên Nguyễn Đình Hải An

Ngày xưa tôi học nhiều quá mà kiến thức không áp dụng được nhiều cho thực tế cuộc sống của mình; nên với con, tôi không muốn con thụ động như thế. Tôi muốn con mình năng động, nhanh nhẹn, tự tin; tức là muốn con được trang bị kỹ năng sống tốt để con có thể tự tin bước vào đời trong mọi hoàn cảnh sống. Vì thế, tôi thấy mô hình Superbrain có thể đáp ứng được mong muốn đó của tôi. Xin cảm ơn Superbrain.

Phụ huynh học viên Nguyễn Đình Hải An

 

 

Cô Quỳnh

Cô Quỳnh

Cảm nhận của bạn

Các bài viết cùng chuyên mục

Theo dõi Superbrain

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH SUPERBRAIN

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!