Phụ huynh học viên Nguyễn Bá Thiên

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Phụ huynh học viên Võ Phước Uyên Như

Thay mặt gia đình, tôi chân thành cảm ơn sự tâm huyết, nhiệt tình của thầy cô giáo Superbrain Thủ Đức 2, cũng như Superbrain Việt Nam đã tạo điều kiện cho các con được tiếp xúc với phương pháp rất hay và hữu ích này!
Bé nhà tôi học Toán trí tuệ Superbrain một thời gian con thay đồi rất tích cực; bé tự tin hơn và ghi nhớ tốt hơn rất nhiều!

Phụ huynh học viên Võ Phước Uyên Như Chị Nguyễn Thị Thu Thanh – Phụ huynh học viên Nguyễn Bá Thiên (Superbrain Thủ Đức 2)

Cô Quỳnh

Cô Quỳnh

Cảm nhận của bạn

Các bài viết cùng chuyên mục

Theo dõi Superbrain

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH SUPERBRAIN

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!