Phụ huynh học viên Lê An

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Trẻ con thông thường rất khó tập trung vào một việc gì trong thời gian dài và đương nhiên trong đó có việc học. An vào lớp 1 thì đạt học sinh xuất sắc cuối năm học, khi vào lớp 2 bé khó tập trung hơn, khi vào học superain bé đã nâng cao khả năng tập trung, tự tin và nâng cao thành tích trong lớp học. Mình rất cảm ơn Superbrain!!!

Học viên Superbrain Vĩnh Lộc

Cô Quỳnh

Cô Quỳnh

Cảm nhận của bạn

Các bài viết cùng chuyên mục

Theo dõi Superbrain

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH SUPERBRAIN

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!