Phụ huynh học viên Bùi Quốc Thiên

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Phụ huynh học viên Bùi Quốc Thiên

Cảm ơn Superbrain đã tạo cho con em chúng tôi một môi trường giáo dục phát triển toàn diện. Các giáo viên tại cơ sở luôn quan tâm sát đến con em chúng tôi. Từ tinh thần đến mọi hoạt động của bé đều được giáo viên cập nhật cho phụ huynh được rõ. Môi trường học tập tốt đã giúp con em chúng tôi cải thiện rất nhiều như biết quan tâm đến mọi người xung quanh, biết tập trung, sáng tạo từ những kỹ năng mềm khơi dậy tiền năng của bé; mà trước đây ngay cả ba mẹ đều không nhận ra. Con của tôi đã theo học tại cơ sở từ ngày cơ sở mới thành lập. Với kết quả được như thế này thì gia đình chúng tôi sẽ cho cháu gắn kết với Superbrain lâu dài. Xin cảm ơn!

Phụ huynh học viên Bùi Quốc Thiên

Cô Quỳnh

Cô Quỳnh

Cảm nhận của bạn

Các bài viết cùng chuyên mục

Theo dõi Superbrain

TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH SUPERBRAIN

Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!